DE SMÅ FISKARNA - PESHQ TË VEGJË

 

 

 

 

Titel på svenska: DE SMÅ FISKARNA

Titel på albanska: PESHQ TË VEGJËL

Författare: RizahSheqiri

Illustratör: Albin Sheqiri

Illustrerat: i färg

Format: A4

Antal sidor: 28

Bokförlaget: RizahSheqiri

Ca: pris: 129 kr

 

Efter den tvåspråkiga boken ” Legjendapërmbretin e këngës- Legenden om sångens kung” som presenterades i BTJ häften NR. 01/ 2011, kommer den svensk – albanska författaren RizahSheqiri ut med en ny tvåspråkig bilderbok med parallell text på svenska och albanska.

"DE SMÅ FISKARNA - PESHQ TË VEGJËL" av RizahSheqiri handlar om den lilla pojken Benny. Han är inte nöjd med livets onda sidor. Han vill förändra dem med hjälp av sin rika fantasi. I den här boken kämpar Benny för de små fiskars frihet.

Boken är illustrerad i färg av författarens son Albin Sheqiri.

Boken är för barn från 4 år och uppåt, men rekommenderats varmt även till tvåspråkiga barn på förskolan och på lågstadiet.

 

 

 

Text på albanska

Titullisuedisht: DE SMÅ FISKARNA

Titullishqip: PESHQ TË VEGJËL

Autor: RizahSheqiri

Ilustrator: AlbinSheqiri

Ilustrimet: me ngjyra

Formati: A4

Faqe: 28

ShtëpiaBotuese: RizahSheqiri

Çmimi: 129 kr

 

Paslibritdygjuhësor ” Legjendapërmbretin e këngës- Legenden om sångens kung” shkrimtarishqiptaro-suedezRizahSheqirivjen para lexuesitmenjëlibërtjetërmetekstparalelnë dy gjuhëshqipdhesuedisht.

"DE SMÅ FISKARNA - PESHQ TË VEGJËL" ngaRizahSheqiribënfjalëpërdjaloshin e vogël Benin. Ainukështë i kënaqurmeanët e këqijatëbotës.ato do t’indryshojmefantazinë e tijtëpasur. Nëkëtëlibër Beniluftonpërlirinë e peshqëvetëvegjël.

Libriështë i ilustruarmengjyrangadjali i shkrimtarit- AlbinSheqiri.

Libriështëpërfëmijët e moshës 4e lartë, por ju rekomandohet me kënaqësi edhe fëmijëve dygjuhësorë në klasat parashkollore dhe atyre të ciklittëulët.

 

 

 

 

 

26 aug 2014